KVERNELAND AQUA PUMPS AS
Brynepumpen
 
  MENY›› hovedsiden | presentasjon | produkter | bilder | kontakt  
 
 
 
Presentasjon

Vann har fra tidenes morgen vært en nødvendighet for mennesket. I tidligere tider var tilgjengelighet på vann et av de viktigste kriterier for valg av boplass. Opp gjennom tidene har det å forenkle adgangen til vann vært løst på forskjellige måter. Man skal ikke så mange år tilbake før det å hente vann opp av brønnen, var et daglig gjøremål.

Et felleskrav til alle former for vannforsyning er etter vår mening kravet til driftssikkerhet. En utilsiktet svikt vil i beste fall være kjedelig. I andre tilfeller kan konsekvensene bli alvorlige. Vann er som kjent en livsnødvendighet for alt som lever.

Brynepumpen er et produkt som med små forbedringer har vært på markedet siden 1920. Historien har vist at denne pumpen holdt hva den lovet når den ble introdusert. Flere av disse pumpene er fortsatt i drift med et minimum av tilsyn og vedlikehold.

Pumpen vi lager i dag er med små forbedringer den samme som ble produsert den gang. Vi har aldri vært og blir aldri villig til å inngå noe kompromis når det gjelder kvaliteten. Dette for at du som kjøper pumpen skal være sikker på at du får det beste. 
© 2005 Copyright, Kverneland Aqua Pumps AS, Strandgaten 147, 4307 Sandnes